X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 142 รายการ

เตียงเหล็ก

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 03
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็ก MB 03
  เตียงเหล็กเสากลม
  เตียงเหล็กกลม เสา 2 นิ้ว 
  เหล็กหนา 0.8 mm.
  คานกลางเหล็กกลม 5 เส้น 2" x 1" 
  หนา 0.9 mm.
  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5" 
  หนา 1.2 mm.
  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

เตียงเหล็ก

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 04
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็กกล่อง MB 04
  เตียงเหล็กกล่อง เสา 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว
  เหล็กหนา 1.2 mm.
  คานกลางเหล็กกล่อง 5 เส้น 2" x 1"
  หนา 1.2 mm.
  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5"
  หนา 1.2 mm.
  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

เตียงเหล็ก

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 05
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็กกล่อง MB 05
  เตียงเหล็กกล่อง เสา 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 
  เหล็กหนา 1.2 mm.
  คานกลางเหล็กกล่อง 5 เส้น 2" x 1" 
  หนา 1.2 mm.
  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5" 
  หนา 1.2 mm.
  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

เตียงเหล็ก

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 06
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็กกล่อง MB 06
  เตียงเหล็กกล่อง เสา 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 
  เหล็กหนา 1.2 mm.
  คานกลางเหล็กกล่อง 5 เส้น 2" x 1" 
  หนา 1.2 mm.
  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5" 
  หนา 1.2 mm.
  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

เตียงเหล็ก

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 07
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็กกล่อง MB 07
  เตียงเหล็กกล่อง เสา 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 
  เหล็กหนา 1.2 mm.
  คานกลางเหล็กกล่อง 5 เส้น 2" x 1" 
  หนา 1.2 mm.
  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5" 
  หนา 1.2 mm.
  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

เตียงเหล็ก

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 08
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็กกล่อง MB 08
  เตียงเหล็กกล่อง เสา 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 
  เหล็กหนา 1.5 mm.
  คานกลางเหล็กกล่อง 5 เส้น 2" x 1" 
  หนา 1.2 mm.
  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5" 
  หนา 1.2 mm.
  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัด เสริมฟองน้ำเกรด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 04-1
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 4 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำเกรดเอ บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 6 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัด เสริมฟองน้ำเกรด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 04-2
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 5 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำเกรดเอ บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 6 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัด เสริมฟองน้ำเกรด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 04-3
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 4 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำเกรดเอ บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299