X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 142 รายการ

ที่นอนฟองน้ำอัด เสริมฟองน้ำเกรด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 04-4
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 3 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำเกรดเอ บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัด เสริมฟองน้ำเกรด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 04-5
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 3 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำเกรดเอ บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 4 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัด เสริมฟองน้ำเกรด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 04-6
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 6 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำเกรดเอ บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 7 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัดล้วน

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 05-1
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 6 นิ้ว ล้วน
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 6 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัดล้วน

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 05-2
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัด หนา 5 นิ้ว ล้วน
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอน 3 ระบบ

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 03
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนใยมะพร้าว หนา 4 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำอัด บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำเกรดเอ ด้านบน 1 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 6 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 5 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนใยมะพร้าว เสริมฟองน้ำอัด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02-6
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนใยมะพร้าว หนา 3 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำอัด บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 4 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 5 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนใยมะพร้าว เสริมฟองน้ำอัด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02-5
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนใยมะพร้าว หนา 3 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำอัด บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 5 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนใยมะพร้าว เสริมฟองน้ำอัด

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02-4
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนใยมะพร้าว หนา 4 นิ้ว
  เสริมฟองน้ำอัด บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว
  หุ้ม ผ้าหนังเทียม
  รวมความหนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 5 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299