X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 138 รายการ

เตียงเหล็ก MB 3

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 3
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็ก MB 03

  เตียงเหล็กเหลี่ยม ขนาด 3x1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม.

  คานกลางเหล็ก 5 เส้น ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 0.9 มม.

  คานข้างเหล้ก ขนาด 3x1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม.

  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

เตียงเหล็ก MB 2

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 2
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็ก MB 02

  เตียงเหล็กเสากลม
  เตียงเหล็กกลม เสา 2 นิ้ว
  เหล็กหนา 0.8 mm.

  คานกลางเหล็กกลม 5 เส้น 2" x 1"
  หนา 0.9 mm.

  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5"
  หนา 1.2 mm.

  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

เตียงเหล็ก MB 1

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : MB 1
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  เตียงเหล็ก MB 01
  เตียงเหล็กเสากลม

  เตียงเหล็กกลม เสา 2 นิ้ว
  เหล็กหนา 0.8 mm.

  คานกลางเหล็กกลม 5 เส้น 2" x 1"
  หนา 0.9 mm.

  คานข้างเหล็กกล่อง 3" x 1.5"
  หนา 1.2 mm.

  พื้นเตียงไม้อัด 10 mm.

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

   

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 9

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 9
 • สี :
 • ขนาด : W250 x D50 x H75
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์

  โต๊ะเอนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก ชั้นวางของด้านข้าง

  กระจกเงา พร้อมชั้นวางของติดผนัง

  (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 8

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 8
 • สี :
 • ขนาด : W180 x D50 x H75
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์

  โต๊ะเอนกประสงค์ 3 ลิ้นชัก ชั้นวางของด้านข้าง

  กระจกเงา  พร้อมชั้นวางของติดผนัง (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 7

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 7
 • สี :
 • ขนาด : W180 x D50 x H75
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์
  โต๊ะเอนกประสงค์ 2 ลิ้นชัก พร้อมชั้นวางของ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 6

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 6
 • สี :
 • ขนาด : W160 x D50 x H75
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์
  โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ลิ้นชัก พร้อมชั้นวางของ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 5

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 5
 • สี :
 • ขนาด : W120 x D50 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์
  โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด พร้อมชั้นวางของติดผนัง (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 4

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 4
 • สี :
 • ขนาด : W100 x D50 x H75
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์

  โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ลิ้นชัก พร้อมรางคีย์บอร์ดและชั้นข้าง (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299