X

การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์หลังน้ำท่วม

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่โดนน้ำท่วม หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดความเสียหายนั้น บางชิ้นอาจทำการซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่บางชิ้นอาจจะต้องทิ้งเพราะไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้ หรือถ้าซ่อมแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าซื้อใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หรือไม้เนื้อแข็ง
ไม้สัก หรือไม้เนื้อแข็ง เป็นไม้ที่ทนน้ำหรือความชื้นได้พอสมควร จึงสามารถซ่อมแซมได้ โดยการทำความสะอาด แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นจึงทำสีใหม่ และปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแข็งแรงเหมือนเดิม แต่หากไม้ที่โดนน้ำแล้วมีการบิดงอ เสียรูปทรง อาจจะต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่แทน

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ไม้อัดสัก
สำหรับเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินไม้อัดสัก เป็นการใช้วัสดุระหว่างโครงไม้เนื้อแข็ง แล้วปิดทับด้วยไม้อัดสัก จากนั้นจึงทำสี อาจมีการใช้วัสดุประเภท Laminate ในการตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้สามารถทนความชื้นได้ระดับหนึ่ง แต่หากมีการแช่น้ำเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความเสียหายได้ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ในส่วนที่แช่น้ำ จำเป็นต้องรื้อทิ้ง และให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบว่ามีส่วนใดสามารถซ่อมแซม หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เฟอร์นิเจอร์ ไม้ MDF, Particle Board
ไม้ MDF และ Particle Board เป็นไม้ที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง โดยการนำไม้มาบดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีอัดประสานไม้เป็นแผ่นใหญ่ จากนั้นจึงนำไปเคลือบปิดผิว ซึ่งไม้ประเภทนี้ ไม่ทนต่อความชื้น ถ้าโดนน้ำ หรือแช่น้ำเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพราะตัววัสดุที่เคลือบผิวไม้จะหลุดลอก เนื้อไม้ภายในจะบวม และสะสมเชื้อโรคไว้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว จึงควรเปลี่ยนชิ้นใหม่แทน

ฟูก, ที่นอน

ที่นอนส่วนมากจะมีส่วนผสมของวัสดุที่ไม่ทนความชื้น เช่น ฟองน้ำ ใยมะพร้าว นุ่น ใยสังเคราะห์ และผ้า เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้หากโดนน้ำเพียงเล็กน้อยสามารถทำความสะอาด แล้วตากแดดให้แห้งสนิท จึงนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่หากที่นอนแช่น้ำเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้จะมีการทำความสะอาดแล้ว แต่เชื้อโรคต่างๆ ยังคงตกค้างอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว จึงแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชิ้นใหม่แทน