X

การเลือกซื้อที่นอนสปริง

ปัจจัยการเลือกซื้อที่นอนปริง

1. ประเภทหรือลักษณะของสปริงที่ใช้เป็นแบบบอนแนลล์ แบบออฟเซ็ท แบบปลายเปิด แบบ Pocket Spring หรือแบบต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละแบบจะมีข้อดีและข้อเสียและราคาแตกต่างกันไป
2. ความสูงของขดลวดสปริงที่นอนหากขดลวดสปริงยิ่งสูงก็จะยิ่งมีช่วงการยืดหยุ่นต่อการรองรับน้ำหนักได้ดี โดยมาตรฐานขดลวดสปริงควรมีความสูงไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว
3. จำนวนรอบเกลียวของขดลวดสปริงที่นอนหากขดลวดสปริงที่มีรอบเกลียวมากความยืดหยุ่นและความทนทาน จะดีกว่าขดลวดสปริงที่มีระบบเกลียวน้อยกว่า
4. คุณภาพของเส้นลวดสปริงเส้นลวดสปริงที่ดีจะต้องมีลักษณะเหนียวคืนตัวได้ดีไม่แข็งกระด้างหรือ อ่อนเกินไป
5. จำนวนและขนาดของเส้นลวดสปริงจะต้องสัมพันธ์กันเสมอหากต้องการเพิ่มจำนวนขดลวดสปริงต่อสปริง ที่นอน1หลัง ให้มากขึ้นก็ต้องลดขนาดของเส้นลวดสปริงให้เล็กลงเพื่อให้ได้สปริงที่นอนที่มีความแข็งแรงแต่ไม่กระด้าง
6. หากจะให้ที่นอนมีความนุ่มสบาย และอายุการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ จะต้องวางบนบ๊อกสปริงเท่านั้น เพราะบ๊อกสปริงทำหน้าที่เป็นโช๊คอัพให้กับที่นอนสปริงดูดซับแรงกดที่ถ่ายทอดผ่านที่นอนสปริงสู่บ๊อก สปริงไม่ให้สะท้อนกลับสู่ร่างกายผู้นอนจึงทำให้ที่นอนสปริงยืดหยุ่นนุ่มสบายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการ ดูดซับแรงกดเป็นการคลายความเครียดของสปริง ทำให้สปริงมีอายุการใช้งานนานขึ้น