X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 138 รายการ

โซฟา SF 6

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : SF 6
 • สี :
 • ขนาด : W140 x D73 x H73
 • รายละเอียด :

  โซฟา 2 ที่นั่งหุ้มผ้า/หุ้มหนังเทียม

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป)**
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

โซฟา SF 5

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : SF 5
 • สี :
 • ขนาด : W140 x D73 x H73
 • รายละเอียด :

  โซฟา 2 ที่นั่งหุ้มผ้า/หุ้มหนังเทียม

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป)**
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

โซฟา SF 4

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : SF 4
 • สี :
 • ขนาด : W140 x D73 x H73
 • รายละเอียด :

  โซฟา 2 ที่นั่งหุ้มผ้า/หุ้มหนังเทียม

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป)**
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

โซฟา SF 3

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : SF 3
 • สี :
 • ขนาด : W140 x D73 x H73
 • รายละเอียด :

  โซฟา 2 ที่นั่ง หุ้มผ้า/หุ้มหนังเทียม

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป)**
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

โซฟา SF 2

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : SF 2
 • สี :
 • ขนาด : W150 x D68 x H93
 • รายละเอียด :

  โซฟา 2 ที่นั่งหุ้มผ้า/หุ้มหนังเทียม

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป)**
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

โซฟา SF 1

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : SF 1
 • สี :
 • ขนาด : W180 x D79 x H85
 • รายละเอียด :

  โซฟา 2 ที่นั่ง
  พร้อมลิ้นชักเก็บของหุ้มผ้า/หุ้มหนังเทียม


  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป)**
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

ตู้ข้างเตียง NT 05

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : NT 05
 • สี :
 • ขนาด : W40 x D40 x H30
 • รายละเอียด :

  ตู้ข้างเตียง 1 ลิ้นชัก 
  ผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

ตู้ข้างเตียง NT 04

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : NT 04
 • สี :
 • ขนาด : W45 x D40 x H40
 • รายละเอียด :

  ตู้ข้างเตียง 2 ลิ้นชัก 
  ผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424

ตู้ข้างเตียง NT 03

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : NT 03
 • สี :
 • ขนาด : W40 x D40 x H40
 • รายละเอียด :

  ตู้ข้างเตียง 1 ลิ้นชัก ขาเหล็ก
  ผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-536-4722-4
  มือถือ 081-583-9299
  และ 094-891-6424