X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 142 รายการ

โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักด้านขวา

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 02-120
 • สี :
 • ขนาด : W120 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักด้านขวา สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะทำงานโล่ง

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 01-120
 • สี :
 • ขนาด : W120 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  โต๊ะทำงานโล่ง สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A 
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะทำงานโล่ง

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 01-80
 • สี :
 • ขนาด : W80 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  โต๊ะทำงานโล่ง สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 04-80
 • สี :
 • ขนาด : W80 x D42 x H160 cm.
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล
  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A 
  (ไม้หนา 16 mm.)
  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้ง 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 03-90
 • สี :
 • ขนาด : W90 x D45 x H150 cm.
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล
  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A 
  (ไม้หนา 16 mm.)
  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้ง 2 ลิ้นชัก (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เสื้อผ้า

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : WD 07-90
 • สี :
 • ขนาด : W90 x D52 x H190 cm.
 • รายละเอียด :

  ตู้เสื้อผ้า WD 07-90
  ตู้เสื้อผ้า ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A 
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลานีน
  ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด กระจก 1 บาน มีลิ้นชัก 2 ใบ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา หน้าบานตู้ปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เสื้อผ้า 3 บาน

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : WD 01-135
 • สี :
 • ขนาด : W135 x D60 x H200 cm.
 • รายละเอียด :

  ตู้เสื้อผ้า WD 01-135
  ตู้เสื้อผ้า ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A 
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลานีน
  ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด กระจกกลาง มีลิ้นชักด้านนอก 2 ใบ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา หน้าบานตู้ปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เสื้อผ้า

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : WD 03-90
 • สี :
 • ขนาด : W90 x D60 x H185 cm.
 • รายละเอียด :

  ตู้เสื้อผ้า WD 03-90
  ตู้เสื้อผ้า ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A 
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลานีน
  ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด คาดสีทูโทน ภายในมีลิ้นชัก 2 ใบ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา หน้าบานตู้ปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เสื้อผ้า

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : WD 04-90
 • สี :
 • ขนาด : W90 x D52 x H185 cm.
 • รายละเอียด :

  ตู้เสื้อผ้า WD 04-90
  ตู้เสื้อผ้า ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A 
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลานีน
  ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด กระจกกลาง มีลิ้นชักด้านนอก 2 ใบ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา หน้าบานตู้ปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299