X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 142 รายการ

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด พร้อมชั้นปรับระดับ

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 07-80(1)
 • สี :
 • ขนาด : W80 x D40 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ตู้เอกสาร 2 บานเปิด พร้อมชั้นปรับระดับ สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก 1 บานเปิด

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 06-80
 • สี :
 • ขนาด : W80 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก 1 บานเปิด สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 05-40
 • สี :
 • ขนาด : W40 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เอกสาร 1 บานเปิด

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 04-60
 • สี :
 • ขนาด : W60 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ตู้เอกสาร 1 บานเปิด พร้อมชั้นปรับระดับ สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เอกสาร 1 บานเปิด

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 04-50(2)
 • สี :
 • ขนาด : W50 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ตู้เอกสาร 1 บานเปิด พร้อมชั้นปรับระดับ สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ตู้เอกสาร 1 บานเปิด

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 04-50(1)
 • สี :
 • ขนาด : W50 x D40 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ตู้เอกสาร 1 บานเปิด พร้อมชั้นปรับระดับ สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะทำงาน L-Shape ลิ้นชักด้านขวา (ซ้าย)

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 03-200
 • สี :
 • ขนาด : W200 x D120 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  โต๊ะทำงาน L-Shape ลิ้นชักด้านขวา (ซ้าย) สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A 
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะทำงาน L-Shape ลิ้นชักด้านขวา (ซ้าย)

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 03-160
 • สี :
 • ขนาด : W160 x D120 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  โต๊ะทำงาน L-Shape ลิ้นชักด้านขวา (ซ้าย) สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักด้านขวา

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : OF 02-180
 • สี :
 • ขนาด : W180 x D60 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักด้านขวา สีทูโทน
  เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  ไม้ปาร์ติเกิ้ล เกรด A
  เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว โครงสร้างหนา 19 มม. ท๊อปและชั้นวางหนา 25 มม. Edge ปิดขอบหนา 2 มม.

  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299