X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 138 รายการ

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 3

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 3
 • สี :
 • ขนาด : W120 x D50 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์

  โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ลิ้นชัก พร้อมรางคีย์บอร์ดและชั้นข้าง (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 2

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 2
 • สี :
 • ขนาด : W120 x D50 x H75 cm.
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์

  โต๊ะเอนกประสงค์ 3 ลิ้นชัก ตกแต่งขาโลหะ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะอเนกประสงค์ TB 1

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : TB 1
 • สี :
 • ขนาด : W120 x D60 x H80 cm. / กระจกเงา ขนาด W60 x H80 cm.
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเอนกประสงค์

  โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ลิ้นชัก พร้อมกระจกเงา (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล DT 9

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 9
 • สี :
 • ขนาด : W60 x D42 x H160
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล
  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้ง 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล DT 8

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 8
 • สี :
 • ขนาด : W60 x D42 x H160 cm
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล

  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้ง 1 ลิ้นชัก พร้อมชั้นวางของ (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้งแบบยืน DT 7

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 7
 • สี :
 • ขนาด : W60 x D50 x H180
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล

  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้งแบบยืน 1 ลิ้นชัก (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้งแบบยืน DT 6

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 6
 • สี :
 • ขนาด : W60 x D42 x H180
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล

  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้ง 1 ลิ้นชัก (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้งแบบยืน DT 5

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 5
 • สี :
 • ขนาด : W60 x D42 x H180
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล

  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้งแบบยืน 1 ลิ้นชัก (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล DT 4

ประเภท : เฟอร์นิเจอร์

 • รหัสสินค้า : DT 4
 • สี :
 • ขนาด : W80 x D42 x H150
 • รายละเอียด :

  โต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมสตูล

  โต๊ะเครื่องแป้ง ไม้ปาร์ติเกิ้ลเกรด A
  (ไม้หนา 16 mm.)

  วัสดุปิดผิว
  - ผิวกระดาษ
  - PVC
  - เมลามีน

  โต๊ะเครื่องแป้ง 2 ลิ้นชัก (โครงสร้างปิดผิวธรรมดา ท๊อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนกันความชื้นและรอยขีดข่วน)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299